Classic car events calendar

Login to add an event

Saturday, September 21 2013

Kop Hill Climb

21 September - 22 September

Motor sport

Salute to the ’40s

21 September - 22 September

Festival / shows

Spa Six Hours

20 September - 22 September

Motor sport

Minis to Ireland

19 September - 26 September

Tours / rallies

The Footman James Manchester Classic Car Show

21 September - 22 September

Festival / shows

The British Invasion - Stowe, VT

20 September - 22 September

Festival / shows

Coupe des sources

20 September - 21 September

Tours / rallies

Circuit des Remparts, Angoulême

18 September - 23 September

Tours / rallies

Autumn Speed Finale

21 September - 22 September

Motor sport

Angoulême Circuit des Remparts

20 September - 22 September

Motor sport